wz
Obec Krivé
Obec Krivé
Krivé 25
086 04 Kružlov

Obec Krivé

faktúry, objednávky, zmluvy, všeobecno záväzné nariadenia

Zmluvy

2014

Zmluva 1

2013

Zmluva 5

Zmluva 4

Zmluva 3

Dodatok 2

Zmluva 2

Zmluva 1

Dodatok 1

2012

Dodatok 4

Zmluva 4

Zmluva 3

Zmluva 2

Dodatok 3

Dodatok 2

Zmluva 1

Zámenná zmluva

Dodatok 1

Dodatok 1 GHP

Darovacia zmluva ZMOS

Poistná zmluva 2

Poistná zmluva1

2011

Zmluva4

Dodatok DEXIA 4

Dodatok DEXIA 3

Dodatok DEXIA 2

Dodatok k zmluve o úcte

Zmluva3

Dodatok c. 1

Zmluva2

Zmluva1