wz
Obec Krivé
Obec Krivé
Krivé 25
086 04 Kružlov

Obec Krivé

faktúry, objednávky, zmluvy, všeobecno záväzné nariadenia

Všeobecno záväzné nariadenia obce Krivé

VZN 1/2014

VZN 1/2013

VZN 4/2012

VZN 3/2012

VZN 2/2012

VZN 1/2012

VZN 2/2011