wz
Obec Krivé
Obec Krivé
Krivé 25
086 04 Kružlov

Obec Krivé

faktúry, objednávky, zmluvy, všeobecno záväzné nariadenia

Dokumenty

Cenník poplatkov

Smernica 1

Zásady odmeňovania obce Krivé